...

Nie wariuj

Autor: Arthur Wenker

Liczba stron: 74

Format: PDF

49.00

Od autora:

Ten materiał ma 2 główne cechy… 2 cechy, które normalnie się nawzajem wykluczają, a w tym przypadku bardzo się ze sobą łączą. Spójność i dwubiegunowość.

Po pierwsze, pokazuję rzeczy z punktu widzenia zerojedynkowości, ale wchodzę metaforycznie w ciekawe przykłady i rozkładam je na czynniki pierwsze. Kolejna rzecz, która daje temu duży charakter to płynne przejścia i ciekawe wizualizacje przykładów. Materiał napisany bogatym językiem, ale przyjemnym w zaabsorbowaniu.

Zobacz też:

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.